شغل شریف غاز چرونی

هیسسسسسسسسسسسسس!

الکی دست و پا نزن!مردم نه پول دارن نه دل و دماغ.به کسی چه که تو در امر گردشگری فعالیت میکنی؟میخواستی نکنی!

میدونین که آژانسای کله گنده نمیتونن پروازاشونو پر کنن؟؟

میدونین که هتلای تهران تقریبا خالی هستن و مدام حرف از تعدیل نیرو میزنن؟؟

میدونین زنگ خور صفر آژانس یعنی چی؟؟

میدونین چند تا از همکارام بیکار شدن؟؟

میدونین وقتی یه آژانس مثلا بلیط کیش که66700 قیمت مصوبشه با التماس 25000 تومن میفروشه یعنی چی؟؟

و در آخر در یک بررسی محدودتر:

میدونین وقتی همسر یه خانم شاغل در امر گردشگری 2 ماه پیش تعدیل نیرو شده و خود اون خانم هم در روزایی که قبلنترا روزای اوج کار بوده به شغل شریف غاز چرونی نائل شده و هر آینه ممکنه تعدیل نیرو بشه و هیچ منبع درآمد دیگری نداره یعنی چی؟؟

پ.ن:در این دیار از نوش دارو پس از مرگ سهراب هم خبری نیست!لطفا نگردید.گریه

/ 1 نظر / 62 بازدید
فریاد

اون خانوم اگر از شغل غاز چرونی اومد بیرون و شغل دیگه ای نداشت به من بگه که شغل مشاوری بهداشتی و ارایشی چند تا برند های آرایشی و بهداشتی رو بهش معرفی کنم حداقل یک در ـمد خورده ای داشته باشه.