/ 8 نظر / 21 بازدید
ایران قبله عالم

سلام تا وقتی نوزادی متولد میشود، معلوم میشود که خدا از انسان ناامید نشده است. خدا حفظش کنه.

فهیمه

سلام چه پسره ناناسی داری خدا حفظش کنه [لبخند][گل]

هایده

کپی خودته سما جونم [قلب][ماچ]

جلال

سلام ببوسین این گل نازنینو از طرف من و به سروش عزیز سلام مخصوص برسونین شاد و پاینده باشین [گل]

الهي جون كپل - خدا حفظش كنه خيلي دوست داشتني و ماهه ولي بارمان من خيلي تپل نيست دوستش آريا پهلووووونه

راهبه

یک نفر از تبار آریا....مبارک باشه خانوم....بوسه بر لپ هایش!!!