مادر زمین

مادر زمین نلرز.قسمت میدم نلرز.اینجا ایران است.سقف روی سر هموطنانم کاهگلی ست!تیرها چوبیست!ده ها دکتر ندارد.شهرها بیمارستان ندارد.بچه ها طاقت ندارند!مادرها دل ندارند!پدرها کمر ندارند!اینچنین بی محابا نلرز!

چقدر خوبه که میشه همه بیعرضگی ها و ندونم کاریای خودمون رو به اسم تقدیر الهی فراموش کنیم!

باور کن خیلی خوبه!

/ 4 نظر / 6 بازدید
نغمه

زمین لرزید و دل مادران را لرزاند . زمین لرزید و شانه های پدران زیر بار غم فرزندانشان لرزید . زمین لرزید و اشک های لرزان کودکان مادر از دست رفته رو ی گونه هایشان چکید . زمین لرزید و زنان لرزان به دنبال شوهرانشان از زیر آوارها خدایا این لرزه چه بود که به جان هموطنانم افتاد .... خدایا چگونه تاب بیاورند . غم از دست دادان چند نفررو می توانند تحمل کنند. بارالاها کمکشان کن تا بتوانند این مصیبت را راحتتر تحمل کنند.

مصي

خانه ام ویران _ عزیزانم در خاک از که گلایه کنم ؟

صفا

سخته و دردناک اما اگه قبلن یکم اهمیت میدادن شاید خانواده های کمتری داغدار میشدن . شاییییییییییییید

پ

بینوا تقدیر الهی ، که از طنز روزگار ، همیشه کسانی آویزانش می شوند که از بازیهای روزگار غافلند . بینوا مردم بی بی پناهی که دردهای دنیاشان را با مشیتهای آسمانی گره میزنند ، برای تحمل کردنش.